Behöver ni extra personal?

Många företag har inte någon extra personal att ta till när ens egen personal blir sjuk, tar ut semester, är föräldraledig, eller kanske till och med slutar. Det kan vara svårt att hitta rätt person på kort tid för att få en tjänst tillsatt. Våra konsulter kan hoppa in tillfälligt för att klara av alla dagliga rutiner till dess att er ordinarie personal är tillbaka.

Våra konsulter arbetar dagligen med ekonomi och har den kunskap som krävs för att kunna hjälpa till när behovet uppstår. Ni betalar en fast timpenning och bara för den faktiska tid som konsulten arbetar.

Vi kan även gå in under tillfälliga arbetstoppar för att täcka upp personalbrist eller när det finns kunskapsluckor hos den ordinarie personalen.

Alla våra konsulter är utbildade ekonomer, redovisningskonsulter eller controllers.