Managementtjänster

Att leda företag kan ibland vara svårt. Att ha någon att kunna bolla idéer med, ställa frågor till eller bara ha ett stöd när det kanske går dåligt för företaget och det kan vara nödvändigt att säga upp personal är några av de Managementtjänster som Weicon Ekonomkonsult tillhandahåller.

Ibland kan man behöva diskutera med någon som har mer erfarenhet som företagsledare om strategiska beslut, investeringar och om vilka möjligheter som det ibland kan finnas inom affärsvärlden.

Weicon AB som är moderbolag i Weicon koncernen är medlem i Företagarna i Sundbyberg. Walter Engelhardt som också är ordförande i denna Sundbybergs del har genom denna förening ett omfattande kontaktnät vilket ibland kan vara till ovärderlig hjälp för Weicon Ekonomikonsults kunder.

Att Walter har ägt och drivit olika typer av företag sedan 1980-talet, tjänsteföretag, försäljnings och tillverkningsföretag, i både låg och högkonjunktur,bidrar också till en stor kunskapsbank inom Weicon.

Det händer ibland att företag hamnar i tvist med en kund eller en leverantör. Här kan vi komma in som en oberoende part och hjälpa till att lösa tvisten utan att tiden rinner iväg och utan att behöva anlita dyra advokater med eventuellt åtföljande och domstolsförhandlingar.
Företagsledare ska ju kunna allt men så ser ju inte verkligheten riktigt ut. Att få hjälp med upphandlingar, avtalsskrivning och anställa personal så det blir rätt från början är några av de tjänster som efterfrågas och där vi gärna hjälper till!

För mer information eller ett möte kontakta Walter Engelhardt.